Church NameFaith Community Church
Address9902 W University Blvd
Odessa, TX 79769-8925
PastorWayne Shelton
Phone(432)381-7742
Email Addresswayne_shelton@att.net
Miss Apt.