Church NameNorthwest Baptist Church
Address3906 W Alexis Rd
Toledo, OH 43623-1127
PastorAndrew C Edwards
Phone(419)475-8233
Email Addressr.vandyke@northwestbaptisttoledo.com
Miss Apt.
Webhttp://www.northwestbaptisttoledo.com